Dansk immaterialret- Enerettighederne Christian Kragelund e-bog

Alle, der beskæftiger sig med immaterialretlige forhold i teori og praksis, er opmærksomme på, at eneretten er væsentlig – uanset om der tale om beskyttelse af kunst, litteratur, videnskab, teknik eller forretningskendetegn. Bogen indeholder en bred fremstilling af en række centrale spørgsmål, som opstår, når omfanget af eneretten skal fastlægges og forstås.  Bogen er første bind i firebindsværket Dansk Immaterialret, som udgives i samarbejde mellem Gads Forlag og DIFI (Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse). De øvrige bind er:  BIND II         SANKTIONER OG HÅNDHÆVELSEBIND III        IMMATERIALRETLIGE AFTALEFORHOLD  BIND IV        IMMATERIALRETLIG CROSSOVER  I bogen gives en grundlæggende introduktion til de enkelte immaterialrettigheder. Retsbeskyttelsen af disse er typisk lovbestemt og udmøntet i en række eneretslove. Fremstillingen præsenterer de forskellige emner, der er omfattet af immaterialrettens univers, dog med særlig fokus på ophavsretsloven, varemærkeloven og patentloven.     Bogen anvendes som pensum på DIFI’s kurser og er målrettet praktikere. Den henvender sig til alle med interesse for immaterialretten og er velegnet som håndbog for dem, der arbejder med immaterialretlige problemstillinger.  Bogens forfattere er alle professionelle rådgivere og forskere med mange års erfaring med immaterialretlige sager. De har hver især bidraget med kapitler inden for deres specialområder.

  • Navn: Dansk immaterialret- Enerettighederne
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Christian Kragelund
  • Sprog: Dansk